خدمات ما

طراحی تجهیزات

طراحی پکیج‌های فرایندی

طراحی سیستم‌های کنترل

اجرای پروژه‌های EPC

انرژی گستر ماد

شرکت انرژی گستر ماد بعنوان یکی از شرکتهای خصوصی، در زمینه های ذيل در صنايع نفت، گاز و پتروشيمی فعاليت می نمايد

بخش مهندسی شرکت انرژی گستر ماد با استفاده از تجربیات مهندسین مجرب، طراحی محصولات این شرکت را به کمک نرم افزارهای تخصصی انجام می‌دهد. واحد تحقیق و توسعه شرکت نیز، همگام با واحدهای مهندسی و تولید وظیفه بهینه سازی در طراحی و ساخت محصولات و همچنین جمع آوری و انتقال تجربیات اجرایی را بعهده دارد.

 

کارفرمایان